Чт, 24-Трав-2018, 23:18
Учимсь учитись
Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Форма входу
Категорії розділу
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 284
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гості: 1
Користувачі: 0
 Каталог файлів
Головна » Файли » Великі роботи » Географія

Росія
[ Викачати з сервера (398.0Kb) ] 09-Трав-2008, 12:22
До складу Російської Федерації входять: 21 республіка, одна авто¬номна область (Єврейська), 10 автономних округів, 6 країв, 49 областей. Міста федераль¬ного значення — Москва, Санкт-Петербург. Грошова одиниця — рубль. Державна мова РФ — російська.
Росія —федеративна республіка. Глава дер¬жави — президент, який обирається на основі всенародного голосування. Представницький і законодавчий орган РФ — Федеральні збори (парламент), який складається з двох палат: Державної Думи (450 депутатів) і Ради Феде¬рації. Уряд РФ здійснює виконавчу владу.
Загальнофедеральні партії і політичні об'єд¬нання: Комуністична партія Російської Феде¬рації, Всеросійський суспільно-політичний рух "Наш дім — Росія", Ліберально-демократич¬на партія, Загальнополітична суспільна орга¬нізація,"Об'єднання”, "Яблуко", Аграрна партія Росії, Російський загальнонародний союз, Російська християнсько-демократична партія та ін.
Профспілкові об'єднання: Федерація неза¬лежних профспілок Росії, Загальна конфеде¬рація профспілок.


Природні умови та ресурси.
Росія — переважно рівнинна країна. Близько 70 % її території — рівнини і плоскогір'я: Східноєвропейська, За¬хідносибірська рівнини, Середньосибірське плоскогір'я. На останньому височать окремі припідняті масиви — плато Путорана, Єнісей¬ський кряж тощо. Гірські системи здіймаються на південному заході (Кавказ), півдні (Алтай, Саяни), на сході (Верхоянський хребет, Джугджур тощо), південному сході (Сіхоте-Алінь). Найвища точка Росії — гора Ельбрус (5 642 м) знаходиться на Кавказі.
Більша частина Росії лежить у помірному поясі. Острови Північного Льодовитого океа¬ну та його узбережжя — в арктичних і субарк¬тичних поясах, а вузька смуга Чорноморсько¬го узбережжя Кавказу — в субтропічному по¬ясі. Континентальність клімату зростає з захо¬ду на схід. У європейській частині він помірно континентальний, а в Східному Сибіру — різко континентальний. Південна частина Далеко¬го Сходу має мусонний клімат. Середні температури липня коливаються від +25 °С на При¬каспійській низовині до +1 °С на північному узбережжі Сибіру. Середні температури січня змінюються від 0, -5 °С на заході країни до -40, -50 °С на сході Якутії (Сахи). Найбільше опадів випадає в горах Кавказу та Алтаю — до 2 000 мм, найменше (120—150 мм) — на При¬каспійській низовині.
У Росії — близько 120 тис. річок, довжина яких перевищує 10 км. Загальна їх протяж¬ність — понад 2,3 млн км. Більшість цих річок належать до басейну Північного Льодовитого океану (Північна Двіна, Печора, Об, Єнісей, Лена, Індигірка, Колима тощо). Значна части¬на їх несе води до Тихого океану, де вирізняєть¬ся могутній Амур. Порівняно невеликі річки (Дон, Кубань, Нева) належать до басейну Атлантичного океану. До басейну внутрішнь¬ого стоку підносять Волгу. В Росії близько 2 млн озер, солоних і прісних. Найбільші з них — Каспійське море, Байкал, Ладозьке, Онезьке, Таймир. Утворені й величезні штучні водосхо¬вища — Куйбишевське, Волгоградське, Крас¬ноярське, Братське тощо.
Ґрунтовий покрив Російської Федерації не надто різноманітний. На півночі країни пере¬важають арктичні й тундрові грунти. На біль¬шій частині Східного Сибіру та Якутії—мерз¬лотно-тайгові грунти. На півночі та в цент¬ральній частині зони від кордонів із Фінлян¬дією, країнами Балтії та Білоруссю аж до Єнісею тягнеться смуга підзолистих грунтів. На південь од них залягають сірі лісові та чорно¬земні, ще далі на південь — каштанові грунти.
Рослинність на рівнинах має яскраво вира¬жений зональний характер. У зоні арктичних пустель на крайній півночі країни —дуже бід¬на: складається з лишайників і мохів. На пів¬день, у зоні тундри, рослинність більш різно¬манітна: до мохів і лишайників тут додаються низькорослі чагарники, берези, верби і трав'я¬нисті рослини. В лісотундрі чергуються безлісі ділянки з рідколіссям із берези, ялини й мод¬рини. Близько 65 % території Росії — в зоні лісів. На півночі її переважають ялина та яли¬ця, на сході — кедр, за Єнісеєм — сибірська й даурська модрини. На південь від тайги у зоні мішаних лісів до хвойних порід додаються бе¬реза, осика і дуб. У лісостеповій зоні діброви чи березові ліси чергуються з різнотравними луговими степами. У степовій зоні домінують різнотравно-злакові рослини. На Прикаспійській низовині — напівпустельна рослинність із полину, злаків, солянок. У горах рослинність набуває вигляду висотних поясів.
Розподіл тварин теренами тісно пов'язаний з географічними зонами. В зоні арктичних пустель і тундри водяться песець, лемінг, північ¬ний олень, полярна сова тощо; у лісовій зоні — лось, рись, соболь, бурий ведмідь, білка; у Східному Сибіру — марал, кабарга, колонок. На Далекому Сході до них додаються уссурій¬ський тигр, чорний ведмідь, єнотоподібний со¬бака тощо. У лісостеповій, степовій та напівпу¬стельній зонах переважають дрібні гризуни.
У різних частинах Росії створено об'єкти природоохоронного фонду загальною площею понад 5 млн га.

Природно-ресурсний потенціал.
Природно-ресурсний потенціал Росії вели¬чезний. Річки судноплавні на відстані понад 400 тис. км. Вони та великі озера є також джере¬лом водопостачання та зрошення. Річки, особ¬ливо на сході країни, дуже багаті на гідроресур¬си. Надзвичайно великі лісові ресурси, які ма¬ють світове значення. Добре забезпечена Росія і паливно-енергетичними ресурсами. Серед кам'яновугільних басейнів вирізняється Кузнецький, буровугільних — Кансько-Ачинський. Світове значення мають родовища нафти й газу (Західносибірська, Волго-Уральська, Північнокавказька й Тімано-Печорська нафтогазоносні провінції). Величезними є поклади торфу. Ро¬довища залізних руд також великі (Курська маг¬нітна аномалія). Найрізноманітніші поклади руд кольорових металів (Урал, Західний та Східний Сибір). Є значні поклади кам'яної й калійної солей, апатитів, сірки, азбесту, алмазів. У різних частинах країни знайдено родовища різноманітних будівельних матеріалів.


Населення.
Його чисельність — 146,3 млн осіб (1998 р.). Останнім часом зменшується народжуваність, зростає смертність. Лише за 1992—1998 роки населення країни скоротило¬ся на 2 млн душ. У Росії налічується більш як 130 народів, що належать до чотирьох мовних сімей: індоєвропейської (89 % населення), алтайської (6,8 %), кавказької (2,4 %) та ураль¬ської (1,8 %). До найчисленніших відносять: росіян — 119,8 млн, татар — 5,5 млн, україн¬ців — 4,3 млн, чувашів — 1,7 млн, башкирів — 1,3 млн осіб. У структурі населення чоловіки складають 47 %, жінки — 53 %. У містах про¬живає 73% населення. Найбільші міста, крім Москви, — Санкт-Петербург (4,7 млн), Ниж¬ній Новгород, Новосибірськ, Єкатеринбург, Самара, Челябінськ, Омськ, Перм, Казань, Уфа. В Росії нараховується 13 міст-мільйонерів і більше 20 міст з населенням від 500 тис, до 1 млн жителів.
Чисельність економічно активного населен¬ня становить 49 % від усього населення. Налічується 13 073 релігійні об'єднання, утому числі: Російської православної церкви — 7195, римсько-католицької церкви — 164, мусуль¬ман — 2 497, буддистів — 124, Української пра¬вославної церкви — Київського патріархату -6, баптистів — 677, адвентистів — 222, люте¬ран — 141, п'ятидесятників — 136.
Населення розміщене нерівномірно. У Європейській частині Російської Федерації проживає 78,5 % населення, а в азійській (в Си¬біру і на Далекому Сході) — 21,5%. Середня його густота — 8,7 осіб на 1 км2. У європейській частині Росії — 27 осіб на 1 км2, в азійській-менше 2 осіб на 1 км2. Основна зона розселен¬ня охоплює європейську частину країни, за винятком півночі. В азійських районах вона звужується і тягнеться смугою на півдні Сибі¬ру та Далекого Сходу. До цієї широтної зони належить 34 % території країни. В її межах про¬живає майже 138 млн осіб. На північ від основ¬ної зони розселення й господарського освоєн¬ня простягається зона півночі, що охоплює 64 % території Росії. Тут концентруються най¬важливіші ресурси країни, а проживають 10 млн осіб за середньої густоти 0,9 особи на 1 км2. Розселення тут вибіркове, осередкове - поблизу великих ресурсних баз, по долинах річок і вздовж транспортних шляхів, поблизу портів. Життя в зоні півночі вимагає великих витрат на одежу, харчування, опалення тощо.
Соціальний розвиток і соціальна інфраструк¬тура.
Тривалість життя всього населення — 66 років (Японія — 80), у тому числі чоловіків — 60 (Японія — 76). Чисельність безробітних до¬сягла 11,5 % економічно активного населення. На 1 000 жителів — 382 телевізори (у США -816), 132 примірника газет (у США — 236). У РФ налічується більш як 800 вищих навчальних закладів. Великими університетськими та інститутськими центрами є Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, Томськ. Найпопулярніші газети: тижневики «Аргументи і факти», «Московські новини»; щоденні газети: "Російська газета", «Труд».

...

Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Роль росії на світовій арені
Категорія: Географія | Додав: Serega_adm
Переглядів: 672 | Завантажень: 1158 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2018